keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Cam 4 – Gwirio gyda’ch awdurdod lleol

Cam 4 – Gwirio gyda’ch awdurdod lleol

Unwaith y byddwch wedi cwblhau crynodeb o’r materion perthnasol ar Ffurflen A, ac wedi ychwanegu rhai nodiadau i Ffurflen B, mae’n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â’ch awdurdod lleol.

Byddant yn trafod gyda chi a oes eitemau i’w hychwanegu at y rhestr (neu eu dileu efallai), gallant eglurhau pa gymorth y gallant ei gynnig, efallai bydd ganddynt syniadau eraill ynghylch adnoddau ychwanegol ac efallai eu bod yn gwybod am gynlluniau neu brosiectau ‘ar y gweill’ a all effeithio ar yr hyn a wnewch chi a phryd a sut i wneud hynny. Gallant awgrymu pethau i’w hychwanegu (pan fyddwch yn eu cyfarfod) i Ffurflen B.

I gael manylion cyswllt y swyddogion yn eich Awdurdod Cynllunio Lleol gweler isod:

Blaenau Gwent

Lynda Healy
Rheolwr Tîm – Cynlluniau Datblygu

Lynda.Healy@blaenau-gwent.gov.uk

Pen y Bont ar Ogwr

Susan Jones
Rheolwr Cynllunio Datblygu

Susan.Jones@bridgend.gov.uk

Caerffili

Tîm CDLl

ldp@caerphilly.gov.uk

Caerdydd

Stuart Williams
Arweinydd Grŵp (Polisi)

StWilliams@cardiff.gov.uk

Sir Gaerfyrddin

Ian Llewellyn
Cynlluniau’r Dyfodol

forward.planning@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion

Alan Haird
Swyddog Rheoli a Datblygu Prosiectau

CynlluniauLle@ceredigion.gov.uk

Conwy

Shane Wetton
Uwch Swyddog Datblygu Cymunedol, Cynlluniau Cynefin

placeplans@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych

Amy Selby
Tîm CDLl

amy.selby@denbighshire.gov.uk

Sir Y Fflint

Tim Polisi

developmentplans@flintshire.gov.uk

Gwynedd

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

Polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Isle of Anglesey

Joint Planning Policy Unit

Polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Merthyr Tydfil

TBC

Sir Fynwy

Judith Langdon
Community Partnership & Development Lead

JudithLangdon@monmouthshire.gov.uk

Castell Nedd Port Talbot

Tim CDLI

ldp@npt.gov.uk

Casnewydd

Matthew Sharp
Rheolwr Polisi Cynllunio

Matthew.Sharp@newport.gov.uk

Sir Benfro

Sara Morris
Rheolwr Cynlluniau Datblygu a Chadwraeth

ldp@pembrokeshire.gov.uk

Powys

Polisi Cynllunio

ldp@powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taf

Tim CDLI

LDP@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Abertawe

Polisi Cynllunio

ldp@swansea.gov.uk

Torfaen

Rob Murray
Prif Gynllunydd

robert.murray@torfaen.gov.uk

Bro Morgannwg

Lucy Butler
Prif Gynllunydd

lbutler@valeofglamorgan.gov.uk

Wrecsam

Tîm Polisi Cynllunio
planning_policy@wrexham.gov.uk

APC Bannau Brycheiniog

Tim CDLI
placeplans@beacons-npa.gov.uk

APC Arfordir Sir Benfro

Martina Dunne
Pennaeth Cyfarwyddyd y Parc

devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

APC Eryri

Aled Lloyd
Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfio

Aled.Lloyd@eryri.llyw.cymru