keyboard_arrow_right
Beth yw Cynllun Cynefin?

Beth yw Cynllun Cynefin?

Beth yw Cynllun Cynefin?

Yn syml, mae Cynllun Cynefin:

  • yn ddogfen sy’n gosod allan canllawiau cynllunio ar lefel leol ar ddefnydd a datblygu tir
  • yn cysylltu â pholisïau cynllunio a osodir gan eich Awdurdod Cynllunio Lleol
  • yn cael ei ysgrifennu gan bobl leol sy’n adnabod yr ardal yn dda ac a allant ychwanegu mwy o fanylion i’r gwaith a wneir gan y cynllunwyr
  • yn gallu cysylltu â chynlluniau lefel leol ynghylch ystod eang o faterion

Trwy gydweithrediad creadigol gydag awdurdodau cynllunio lleol, gall cymunedau lleol ddatblygu canllawiau sydd wedi eu harwain gan gymunedau lleol i helpu cyflawni uchelgeisiau lleol a gwella llesiant cymunedol.