keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Gwneud y penderfyniad

Gwneud y penderfyniad

Gwneud y penderfyniad

Dyma broses 5 cam ynghyd â thaflenni gwaith ymarferol i’ch helpu chi a’ch cymuned i ddod i benderfyniad ar p’un ai yw Cynllun Cynefin yn iawn i chi ai peidio.

Mae hyn yn edrych fel llawer o waith (ond nid yw gymaint â hynny unwaith i chi edrych) ond mae hynny oherwydd ei fod mor bwysig eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir a ddim yn gwastraffu eich arian a’ch amser chi (na rhai eich awdurdod).