keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Cam 4 – Gwirio gyda’ch awdurdod lleol

Cam 4 – Gwirio gyda’ch awdurdod lleol

Unwaith y byddwch wedi cwblhau crynodeb o’r materion perthnasol ar Ffurflen A, ac wedi ychwanegu rhai nodiadau i Ffurflen B, mae’n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â’ch awdurdod lleol.

Byddant yn trafod gyda chi a oes eitemau i’w hychwanegu at y rhestr (neu eu dileu efallai), gallant eglurhau pa gymorth y gallant ei gynnig, efallai bydd ganddynt syniadau eraill ynghylch adnoddau ychwanegol ac efallai eu bod yn gwybod am gynlluniau neu brosiectau ‘ar y gweill’ a all effeithio ar yr hyn a wnewch chi a phryd a sut i wneud hynny. Gallant awgrymu pethau i’w hychwanegu (pan fyddwch yn eu cyfarfod) i Ffurflen B.

I gael manylion cyswllt y swyddogion yn eich Awdurdod Cynllunio Lleol gweler isod:

Blaenau Gwent

Lynda Healy
Rheolwr Tîm – Cynlluniau Datblygu

[email protected]

Pen y Bont ar Ogwr

Susan Jones
Rheolwr Cynllunio Datblygu

[email protected]

Caerffili

Tîm CDLl

[email protected]

Caerdydd

Stuart Williams
Arweinydd Grŵp (Polisi)

[email protected]

Sir Gaerfyrddin

Ian Llewellyn
Cynlluniau’r Dyfodol

[email protected]

Ceredigion

Alan Haird
Swyddog Rheoli a Datblygu Prosiectau

[email protected]

Conwy

Shane Wetton
Uwch Swyddog Datblygu Cymunedol, Cynlluniau Cynefin

[email protected]

Sir Ddinbych

Amy Selby
Tîm CDLl

[email protected]

Sir Y Fflint

Tim Polisi

[email protected]

Gwynedd

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

[email protected]

Isle of Anglesey

Joint Planning Policy Unit

[email protected]

Merthyr Tydfil

TBC

Sir Fynwy

Judith Langdon
Community Partnership & Development Lead

[email protected]

Castell Nedd Port Talbot

Tim CDLI

[email protected]

Casnewydd

Matthew Sharp
Rheolwr Polisi Cynllunio

[email protected]

Sir Benfro

Sara Morris
Rheolwr Cynlluniau Datblygu a Chadwraeth

[email protected]

Powys

Polisi Cynllunio

[email protected]

Rhondda Cynon Taf

Tim CDLI

[email protected]

Abertawe

Polisi Cynllunio

[email protected]

Torfaen

Rob Murray
Prif Gynllunydd

[email protected]

Bro Morgannwg

Lucy Butler
Prif Gynllunydd

[email protected]

Wrecsam

Tîm Polisi Cynllunio
[email protected]

APC Bannau Brycheiniog

Tim CDLI
[email protected]

APC Arfordir Sir Benfro

Martina Dunne
Pennaeth Cyfarwyddyd y Parc

[email protected]

APC Eryri

Aled Lloyd
Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfio

[email protected]