keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Cefnogi eich cymunedau

Cefnogi eich cymunedau

Cefnogi eich cymunedau

Nid yw’r cymorth a’r gefnogaeth a roddir gennych chi a’ch awdurdod lleol yn ormod o faich ond mae’n hollol hanfodol os yw Cynlluniau Cynefin i lwyddo ac os yw’r lefel bwysig, derfynol honno o gynllunio manwl lleol i weithio’n effeithiol.

Bydd y gefnogaeth yn wahanol ymhob ardal awdurdod lleol ond isod gosodwn yr agweddau hynny ble gwelir y cymunedau yn arwain a ble, pryd a sut y gallwch chi eu cefnogi orau.