keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Cam 3 – Pa adnoddau sydd ar gael

Cam 3 – Pa adnoddau sydd ar gael

Allwn ni ddim esgus! Bydd paratoi Cynllun Cynefin yn cymryd peth amser ac yn gofyn am sgiliau ac adnoddau. Mewn gwirionedd mae pedwar prif adnodd ar gyfer y rhain, sydd wedi eu manylu’n llawnach yn Nhaflen waith B:

  • Amser a sgiliau y grŵp llywio: Os byddwch yn penderfynu i wneud Cynllun Cynefin, bydd yn rhaid i chi gael Grŵp Llywio, efallai gyda’r rhai sydd ar y Grŵp Penderfynu, ac eraill hefyd, neu yn eu lle. Bydd gofyn am lawer o amser gan y rhain a dyna pham mae hi mor bwysig i fod yn eglur ynghylch pa faterion yn union rydych am weithio arnynt.
  • Amser a sgiliau y gymuned: mae ymgysylltu yn weithredol ag eraill yn y gymuned ehangach yn hanfodol, nid yn unig i rannu’r faich ond oherwydd gall eraill gynnig sgiliau allweddol.
  • Amser a gwybodaeth yr awdurdod lleol: Gallant gynnig cyngor cyffredinol a gwybodaeth (e.e. mapiau ac ystadegau).
  • Ariannu: Bydd y costau’n amrywio’n dibynnu ar raddfa’r hyn rydych am ei gyflawni a pha adnoddau sydd ar gael i chi. Efallai y byddwch yn gallu cael cyllid ar gyfer rhan o’r prosiect neu’r cyfan ohono, ac efallai y byddwch yn gallu darganfod ffyrdd creadigol i ymgysylltu busnesau lleol neu grwpiau yn y broses. Gweler hefyd ein Pecyn Cymorth ar ariannu sy’n rhoi syniadau ar ble y gallech ddod o hyd i gyllid.