keyboard_arrow_right
Pecyn Cynllun Cynefin

Pecyn Cynllun Cynefin

Gall fod nifer di-ri o becynnau cymorth ymarferol ar gael (ac ychwanegir mwy dros amser yn seiliedig ar brofiad cymunedau). Mae’r rhai a gynhwysir yma yn seiliedig ar brofiad o’r rhai sy’n fwy tebygol o fod yn fwyaf defnyddiol. Rydym wedi rhannu’r pecynnau cymorth i ddau fath:

1. Pecynnau cymorth ynghylch camau paratoi Cynllun Cynefin

Lawrlwythwch y pecynnau yma:

2. Pecynnau ynghylch manylion agweddau penodol, yn enwedig sut i gasglu tystiolaeth gadarn y bydd ar eich swyddogion cynllunio ei hangen os yw eich cynllun i fod yn CCA.

Efallai bod rhai o’r rhain yn ymddangos yn eithaf technegol ond maent oll wedi eu profi mewn mannau eraill – mae llawer o gymunedau eraill wedi eu defnyddio’n llwyddiannus, felly gallwch chi hefyd! Ar yr un pryd, un rheswm i gadw mewn cysylltiad agos â’ch awdurdod lleol ydy oherwydd gallant eich helpu gydag unrhyw un o’r tasgau.